Miljøpolitik

Miljøpolitik

Hos Brande Metalkøb

Miljøpolitik

Miljøpolitik hos Brande Metalkøb, er en vigtig del af dagligdagen hos os, derfor er den også nedskrevet.
På denne måde ved vi hvilke retningslinjer vi skal arbejde og efterleve i hverdagen.
Brande Metalkøb ’s miljøpolitik er derfor også offentlig tilgængelig her på vores hjemmeside.

Miljøpolitik hos BRANDE METALKØB

miljoepolitik

Miljøpolitik hos os – Det er Brande Metalkøb‘s politik at fortsætte med opbygningen af aktiviteterne på jern og metaller, samt at udvikle aktiviteten for skrotning af køretøjer.
Brande Metalkøb ApS vil modtage, opbevare og forarbejde jern, metaller og køretøjer på en sådan måde, at aktiviteterne påvirker miljøet på og omkring pladserne mindst muligt.
Dette gøres ved at forebygge forurening og beskytte både mennesker og miljø mod at
blive udsat for skadelige stoffer. Det er målet at udnytte de indkommende resurser bedst muligt, så det hele tiden fremmer målet for genbrug og genvinding.
Ledelsen vil aktivt arbejde med miljøledelse, således at systemet løbende forbedres
med henblik på en løbende forbedring af miljøpræstationen.
Dette betyder, at ledelsen løbende vil gennemgå miljøforhold på virksomheden for at
sikre, at miljø- og arbejdsmiljølovgivningen samt øvrig lovgivning bliver overholdt.
Der vil være en åben dialog omkring miljøforholdene med tilsynsmyndigheder,
samarbejdspartner og andre interessenter

Brande Metalkøb’s politik er også at kunne overvåge og dokumentere alle
miljømæssige handlinger. Dette er gældende over for myndigheder, kunder og leverandører. Der er udarbejdet beredskabsplaner der skal synliggøre overfor
medarbejder, myndigheder, kunder og leverandører hvad der skal ske hvis
der opstår situationer med forurening. 
Medarbejdere og underleverandør
er alle forpligtiget til, at efterleve virksomhedens miljøpolitik. 
Miljømål vil løbende
blive vurderet så vi udvikler metoder så vi opnår den bedste mulige teknologi.

Brande Metalkøb skal styres gennem aktiv brug af ISO14001 på alle
miljømæssige parameter. Det betyder ledelse, medarbejder og underleverandører
skal inddrages og instrueres i brugen af 
ISO14001. Det skal styrke fokus
på miljøet i det daglige arbejde på og uden for virksomheden.  

Miljøpolitik
Miljøpolitik

ISO 14001

Miljøpolitik hos Brande Metalkøb.
Vi blev i April 2023 ISO14001 certificeret.

Skrotning aF BILER

Brande Metalkøb er godkendt autoophugger,
du kan derfor skrotte din bil hos os.

jERN OG METAL

Vi opkøber jern- og metal, fra private og virksomheder i hele landet.

Du kan læse mere om ISO 14001 certifikatet her.

VI HAR ÅBENT!

På trods af vejarbejde på Vejlevej,
holder vi stadig åbent.

This will close in 10 seconds

Call Now Button