Genbrug af metal

Genbrug af metal

Hvert eneste år indsamler og genbruger vi her i Danmark hele 1 mio. tons jern og metal.
En helt igennem vanvittig mængde, som blot viser hvor vigtig en funktion de danske skrothandlere har.

Processen er, at man først indsamler alt jern og metal. Derefter skal det sorteres og behandles. Sidst skal det så smeltes om.

Det jern og metal som hvert år genbruges kommer fra mange forskellige steder.
Det kan bla. være rester fra produktion på fabrikker eller gamle maskiner. Samtidig kan det også være fra private, hvor bla. metal fra sodavandsdåser udgør en stor mængde.

Den første og vigtigste del i processen er, at vi får indsamlet alt nødvendigt jern og metal.
Specielt vores store danske virksomheder har et ansvar for, at få indsamlet og sorteres deres jern og metal affald.

Sortering og genbrug af metal

Inden man genbruger metal, bliver det sorteret.
Sorteringen sker blandt andet ved hjælp af magneter. Jern, nikkel og stål er magnetisk, mens fx aluminium og kobber ikke er det.

Når der er blevet sorteret sendes det til metalvirksomheder, hvor det smeltes om. Hvis affaldet kun består af én slags metal, kan virksomheden nøjes med at klippe det i mindre stykker, før det bliver smeltet om. Dette gør man på et såkaldt 'shredder-anlæg'.

På et shredder-anlæg bliver alt lige fra gryder til biler banket i små stykker. Bagefter bliver de små stykker sorteret i magnetiske og ikke-magnetiske metaldele, som består af gummi, plast, glas, stof med videre.

De fleste af de ting der kommer fra vores hjem, består dog af legeringer af forskellige metaller og mange andre materialer. Derfor er man tit nødt til at opvarme dem, inden man kan adskille metallerne fra hinanden.

At sortere og i sidste ende genbruge metal er en kompleks proces. Det er dog vigtigt at vi både som privatpersoner og som virksomheder bidrager til dette. Med en årlig volumen på hele 1.000.000 tons jern og metal, er det selvsagt vigtigt, at så stor en mængde af dette ikke går til spilde.